Графичен дизайн

  • Създаване на лога и фирмена идентичност
  • Регистрация на търговска марка и дизайн
  • Дизайн на печатни материали
  • Екстериорен и интериорен дизайн
  • Уеб дизайн
  • Предпечат и печат на книги
  • Удостоверяване на авторско право
Дизайнери
Слави Тенев, Аня Михайлова, Галина Ганчева
Контакти
0899 142 548 / 042 605 111