ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Какво е интелектуална собственост Интелектуална собственост (ИС) се отнася до творения на човешкия ум, върху които определени по закон собственици получават монопол. Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват търговски марки, авторско право, патенти, права върху промишлен дизайн, а в някои юрисдикции и търговски тайни. Художествени произведения,…

Read More

ЗАЩИТА НА АВТОРСКО ПРАВО

Какво е авторско право Авторското право е институт на правото, част от правото на интелектуална собственост на гражданското право. Представлява система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд. Авторското право в тесен смисъл е правото…

Read More

Какво е Графичен Дизайн ?

Графичния дизайн е изкуство или професия на визуалната комуникация, която съчетава изображения, думи и идеи, които да предават информация на публиката. Графичния дизайн има дълбоко въздействие върху нашето ежедневие. Може би е трудно да си представим как графичния дизайн ни заобикаля и оказва влияние върху нас. Всичко от разписанието на вашия автобус, билбордове, списания, филмови…

Read More